Jeżeli dopiero myślisz o zakupie nieruchomości i marzysz o tym, by któregoś dnia obudzić się już tylko w swoim mieszkaniu. Móc urządzić je tak, jak chcesz Ty, a nie jak zgodzi się je urządzić właściciel, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

 

Pamiętaj, że proces zakupu nieruchomości często jest długi, zwłaszcza wtedy, gdy nie mamy pełnej kwoty na dokonanie tak dużej transakcji.
Bez względu na to, czy będziesz dopiero szukał możliwości finansowania, czy jesteś jednym z nielicznych, którzy mogą sobie na to pozwolić sięgając do środków, które już zgromadzili, potrzebne będzie dobre przygotowanie.
Warto wiedzieć zatem, jaką pomoc oferuje Państwo. Czego możesz się spodziewać?
Jakie są warunki programu MDM oraz jakie inne możliwości mamy do wyboru?

Dziś zapraszamy do wprowadzenia.
Czytając ten artykuł, wiedz, że już czynisz pierwszy krok, który przybliża Cię do zakupu mieszkania marzeń. 🙂

 

 

Czym jest MDM?

 

Program MDM został stworzony prze Państwo z myślą o młodych ludziach chcących nabyć własne mieszkanie. Nie każdy jednak może skorzystać z takiego rozwiązania.
Wszelkie warunki programu określa ustawa z dnia 27 września 2013 roku.

Młodzi ludzie mogą więc spodziewać się zarówno lepszych zasad udzielania kredytów hipotecznych, jak i zwrotu części kosztów, które zostały poniesione na remont lub zakup materiałów budowlanych.
W ramach programu dofinansowany jest zakup mieszkania, ale także budowa domu jednorodzinnego. O rodzaju nieruchomości decydują już sami zainteresowani.

 

 

Beneficjenci i warunki programu MDM

 

 

Program kierowany jest głównie do małżeństw,  jednak skorzystać z programu mogą również osoby nie będące w związku małżeńskim. Podstawowym warunkiem jest wiek. Beneficjenci ubiegają się o dofinansowanie wyłącznie do 35 roku. Niedopuszczalny jest zakup nieruchomości pod wynajem, a także uzyskanie dofinansowania bez wniosku kredytowego.
Kredyt hipoteczny powinien być udzielony, a dopiero później rozważa się możliwość przystąpienia do programu MDM.
Zwykle beneficjenci składają dwa wnioski równocześnie. Zaspokojenie własnych potrzeb finansowanych jest jednak warunkiem koniecznym.

Co ważne, powierzchnia mieszkania nie może przekroczyć 75m2 i 100m2 dla domu rodzinnego.
Znaczenie będą mieć także ceny mieszkań liczone na metr kwadratowy. Powinny być to kwoty średnie. Nie istnieje bowiem możliwość finansowania nieruchomości, która będzie miała cechy luksusowego mieszkania czy nawet apartamentu.

 

 

Inne metody finansowania

 

 

Najpowszechniejszym sposobem finansowania mieszkania jest kredyt hipoteczny. Zwykle trudno go uzyskać. Trzeba liczyć się z dość wysokimi odsetkami spłacanymi w ciągu wielu lat, a także niebagatelnym wkładem własnym. Można także próbować zakupić mieszkanie pod wynajem i spłacać raty, dzięki lokatorom.

Mało znanym rozwiązaniem jest leasing konsumencki. Z tej opcji korzystają raczej firmy, aczkolwiek w przyszłości na pewno stanie się to powszechniejsze. Leasingobiorca spłacałby raty leasingu, a przy jego końcu decydowałby o jego ostatecznym wykupie.

 

Istnieje wiele różnych rozwiązań, które mogą pomóc sfinansować własne mieszkanie, jednak trzeba zaangażowania oraz czasu, by zapoznać się z nimi wszystkimi i co najważniejsze, by wybrać z nich najbardziej optymalne.