Inwestycje w nieruchomości a zarządzanie najmem

Targi Nieruchomości na swoim

 

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości

 

Powody inwestowania w nieruchomości

Na rynku możemy obserwować coraz niższe stopy procentowe co pociąga za sobą coraz niższe oprocentowanie lokat i obligacji, z drugiej strony coraz wyższe ryzyko inwestowania na rynku finansowym powoduje iż inwestorzy coraz częściej zerkają życzliwym okiem na rynek nieruchomości który ma im do zaoferowania naprawdę wiele.

Rodzaje nieruchomości Inwestycyjnych

Mieszkaniowe, czyli lokale mieszkalne z przeznaczeniem pod wynajem osobom trzecim na czas określony lub nieokreślony tutaj mamy zarówno mieszkania z rynku deweloperskiego, wtórnego już przygotowane pod wynajem a także mieszkania do remontu; Możliwe do osiągnięcia stopy zwrotu oscylują na poziomie 5-8% w zależności od miasta.

Mieszkaniowe, czyli lokale mieszkalne z przeznaczeniem pod wynajem osobom trzecim na najem krótkoterminowy – coraz bardzie popularna forma wynajmu wymagająca w prawdzie trochę więcej pracy ale i oferująca nieco większą rentowność.

Komercyjne (lokale handlowe, usługowe, kamienice i inne budynki biurowe, obiekty handlowe pod wynajem np. typu Biedronka)

Inwestycje typu condo i hotele – to inwestycje mogą dotyczyć hoteli apartamentów czy biur. Inwestor kupuje z własną księgą wieczystą jednostkę mieszkalną lub biurową po czym przekazuje to do zarządzania gdzie wynajmowane jest gościom. W tym przypadku przede wszystkim należy zwrócić uwagę na lokalizację hotelu i jego atrakcyjność dla gości. Jest to długoterminowa inwestycja która może przynieść od 6-19 % zysku.

Zalety i Wady inwestowania w nieruchomości

 

Zalety Wady
 • dobrze zarządzana daje znacznie  większe zyski niż lokaty bankowe czy obligacje
 • nieruchomość to realny majątek który daje poczucie bezpieczeństwa
 • mało podatna na inflację
 • nie traci szybko na wartości, a wręcz tą wartość zwiększa
 • niepodzielność
 • duży kapitał wejściowy
 • mała elastyczność, dłuższy okres wyjścia z inwestycji
 • konieczność zarządzania, monitowania, modernizowania

 

Co decyduje o opłacalności inwestycji

 • Lokalizacja
 • Bezpośrednie otoczenie i sąsiedztwo
 • Infrastruktura otoczenia
 • Wysokość opłat administracyjnych
 • Stan lokalu
 • Wiek nieruchomości

 

Czym jest zarządzanie najmem?

To usługa, która przeznaczona jest dla wszystkich właścicieli nieruchomości a także inwestorów, którzy mają zamiar kupić nieruchomość budynkową lub lokalową pod wynajem a którzy z różnych powodów nie mają czasu na zajmowanie się sprawami związanymi z obsługą wynajętych nieruchomości.

Co obejmuje usługa zarządzania najmem

Przede wszystkim każdy lokal traktowany jest jak inwestycja i obejmuje:

 • Przygotowanie mieszkania do wynajęcia aby uzyskać  jak najlepszą cenę najmu, a tym samym  utrzymywać oczekiwaną stopę zwrotu. Tutaj wykorzystujemy usługę Home Staging aby w zależności od lokalu mniejszym lub większym kosztem (zgodnie z życzeniem Inwestora) uzyskać jak najlepszy efekt;
 • Poszukiwanie najemcy – z pomocą biura pośrednictwa bez dodatkowych kosztów dla Inwestora; wstępna weryfikacja Najemcy ; przygotowanie i zawieranie umów najmu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządcy ; dokonywanie przekazania lokalu najemcy i odbioru lokalu po zakończeniu okresu najmu.
 • Nadzór nad wynajmowanym lokalem:
  • reprezentowanie właściciela we wszelkich sprawach przed najemcą;
  • reprezentowanie właściciela przed instytucjami i urzędami w sprawach dotyczących administrowanego lokalu;
  • reprezentowanie właściciela przed wspólnotą mieszkaniową i zarządcą budynku;
  • systematyczne informowanie właściciela na temat rozliczania kosztów i przychodów wraz z informacją o osiągniętym dochodzie – przelewanie na rachunek bankowy właściciela odpowiednich kwot na podstawie wyżej wymienionych zestawień;
  • zlecanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń i instalacji znajdujących się w lokalu oraz usuwanie awarii, które mogą mieć miejsce w mieszkaniu;
  • przygotowywanie kosztorysów remontów a następnie rozliczanie wykonanych prac;
  • pomoc przy ubezpieczaniu nieruchomości;
  • na życzenie naszych klientów jesteśmy w stanie umeblować mieszkania.
 • Przygotowanie rozliczeń:
  • Obsługa konta bankowego przygotowanego specjalnie dla Inwestora;
  • Rozliczanie przychodów i kosztów związanych z lokalem mieszkalnym;
  • Przekazywanie przychodów na konto Inwestora w okresach zgodnych z umową.

 

Dlaczego warto powierzyć to zewnętrznej firmie

Po pierwsze warto przy zakupie bo długoletnie doświadczenie pozwala na pomoc w zakupie takiej nieruchomości która będzie spełniała wszystkie elementy udanej czyli rentownej inwestycji. Kupując indywidualnie często bierzemy pod uwagę porady znajomych czy rodziny, którzy nierzadko kierują się przy podejmowaniu decyzji własnymi emocjami a nie rzetelną wiedzą. Nawet Pośrednicy mogą nam doradzić zakup mieszkania który wcale nie będzie dobrą inwestycją ale było jedyne w ofercie pośrednika. My szukamy inwestycji „szytych na miarę” poszukujemy inwestycji spełniających kryteria dobrej inwestycji i oczekiwania Inwestora.

Po drugie zarządzając później nieruchomością w zakresie najmu wyręczmy Inwestora we wszystkich czynnościach które mogą okazać się niewygodne, męczące i nierzadko zniechęcające do Inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe przede wszystkim.

JAK POWIEDZIAŁ WARREN BUFFET
„INWESTOWANIE JEST JAK WCHODZENIE PO DRABINIE KAŻDY WIE JAK SIĘ TO ROBI ALE NIE KAŻDY WIE GDZIE JĄ PRZYŁOŻYĆ….:”

I WŁASNIE MY WIEMY ☺